Verbale weerbaarheid

De module "verbale weerbaarheid" geeft meer begrip voor wat er speelt in de omgang met agressieve klanten. De meeste punten zijn direct toepasbaar. Het deel over emoties achter gedrag biedt handvaten om eigen houding naar de ander te veranderen. Je krijgt het besef dat je bij geweld niet in de slachtofferrol terecht hoeft te komen, maar dat je iets kunt doen: ingrijpen of zorgen dat je wegkomt en grenzen stellen, afspraken maken. Communicatie is hierin het sleutelwoord.