Bedrijf Opvang Team

Doelstelling bedrijfsopvang


Een bedrijfsopvang team heeft als doel het verlichten en verminderen van stressreacties na ingrijpende gebeurtenissen. Dit willen wij bewerkstelligen door een 'gezonde verwerking' te stimuleren, door het signaleren van verwerkingsstoornissen, door de verschillende vormen van agressie te erkennen en te herkennen, door ondersteuning en ontlasting van het thuisfront en door het voorkomen van negatieve reacties vanuit de omgeving.

Een bedrijfsopvang team is essentieel voor bedrijven of instellingen die regelmatig te maken hebben met verbale en/ of fysieke agressie. Meestal wordt dit gedaan door een collega of direct leidinggevende maar belangrijk is dat het structureel weggezet wordt binnen het bedrijf of instelling. Wie doet wat en waar liggen de verantwoordelijkheden. In de training gaan we in op deze vraagstukken.

*De trainers van Flinch zijn opgeleid door het IVP (Instituut voor psychotrauma).