Flinch Agressiehantering

Uw coach bij het hanteren van verbale en fysieke agressie.

Aanbod

Agressie. Wat nou?

Wilt u, uw medewerkers weerbaar maken tegen verschillende vormen van (non)verbaal en/ of fysiek agressief gedrag neem dan contact op met Flinch agressiehantering.
In overleg kan er gekeken worden wat uw wensen zijn en hoe wij daar vorm aan kunnen geven. 


 In de bovenstaande kolom ziet u een globaal overzicht van ons aanbod.