Flinch Agressiehantering is gespecialiseerd in het geven van trainingen op het gebied van agressiehantering. Zowel fysiek als verbaal. Bij de trainingen ligt het zwaartepunt op hoe een ongewenste agressieve situatie voorkomen kan worden.

Wij (Bert & Ronald) zijn naast ons bedrijf ook werkzaam in de praktijk als HBO-verpleegkundigen binnen een TBS-kliniek. Daarnaast hebben we intern nevenfuncties als agressiebeheersingstrainers, lid van het intern bijstandsteam alsook het bedrijfsopvangteam. We staan dus nog met één been in de praktijk. In zo’n soort kliniek komt agressief gedrag vaker voor al is het gedrag (intimideren, kleineren, frustratie) hetzelfde als in de rest van de maatschappij. Wij horen veel van onze cursisten dat we dus niet iets opsommen uit een boekje maar dat onze methodiek en uitleg duidelijk is en ondersteunt wordt door voorbeelden uit de praktijk.

De trainingen worden volledig toegespitst op voor de opdrachtgever herkenbare situaties waarbij er veel interactie gevraagd wordt van de deelnemers tijdens de trainingen. Het doel is om de deelnemers meer inzicht te bieden in de verschillende vormen van verbale en fysieke agressie en hoe ze deze vormen kunnen herkennen. Aan de hand van zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden wordt er geoefend hoe men in deze situaties kan handelen om agressie en geweldsuitingen te voorkomen. Het moet realistisch zijn en we willen dat deelnemers na de training het gevoel hebben dat ze zich kunnen redden in agressieve en/of conflictsituaties. De voorbeelden die wij laten zien moeten passen bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers.


Flinch kan in overleg voor uw medewerkers accreditatiepunten aanvragen voor het V&Vn kwaliteitsregister.